Ogrevanje in vodovod Lagoja d.o.o.
 • Domov
 • /
 • Aktualno
 • /
 • Kaj je toplotna črpalka in kakšne so prednosti

Kaj je toplotna črpalka in kakšne so prednosti

Kaj je toplotna črpalka in kakšne so prednosti

Za toplotno črpalko ste najverjetneje že slišali in vse več sodobnih objektov se odloča za ogrevanje s toplotno črpalko. Vendar ali veste kaj dejansko je toplotna črpalka in kako deluje?

Kaj je toplotna črpalka

Toplotna črpalka predstavlja sistem za ogrevanje in hlajenje. Gre za učinkovit in okolju prijazen sistem, ki je enostaven za uporabo in cenejši od ostalih energentov. Izkoristek v primerjavi z drugimi energenti je višji, kar posledično omogoča nižjo ceno ogrevanja

S toplotno črpalko lahko ogrevamo prostore, segrevamo sanitarno vodo ali prostore hladimo. Primerna je za vse vrste objektov, tako za novogradnje, starejše gradnje kot tudi za večstanovanjske in poslovne objekte. 

 

Kako deluje toplotna črpalka

Toplotne črpalke ne proizvajajo toplote, temveč prenašajo toploto z enega mesta na drugega. Preprosto povedano je toplotna črpalka naprava, ki s pomočjo električne energije črpa toplotno energijo iz toplotnega vira (zemlja, voda ali zrak) v ogrevalni sistem.  

Deluje podobno kot dobro znani hladilniki ali klimatske naprave. V zaprtem tokokrogu se tekoči delovni medij uparja, komprimira in ponovno utekočinja. Na ta način toplotno energijo iz nižjega temperaturnega nivoja dvigne na višji nivo. Hladilno sredstvo ostane v tokokrogu in se ne porablja ali sprošča v okolje.

Vrste toplotnih črpalk

Danes poznamo kar nekaj vrst toplotnih črpalk, ki se med seboj razlikujejo po obliki, zmožnostih doseganja želenih temperatur sanitarne vode pri nizkih temperaturah. Predvsem pa se med seboj razlikujejo po učinkovitosti

Na splošno in glede na namen jih delimo na:

 • ogrevalne toplotne črpalke in 
 • sanitarne  toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke

To vrsto toplotnih črpalk razlikujemo glede na toplotni vir:

 • Toplotne črpalke zrak/voda so investicijsko najbolj ugodne, omogočajo ogrevanje tudi pri temperaturi - 25 °C. 
 • Toplotne črpalke voda/voda delujejo s pomočjo toplotne podtalnice. Pri njih je potrebno v zemljo izvrtati dve vrtini, eno za črpanje in drugo za vračanje podtalnice. Podtalnica je zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote. Gledano skozi povprečje celega leta je energetsko najučinkovitejša. 
 • Toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo zemlje. Ta energija je odvisna od sestave tal, moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja. 
 • Hibridne toplotne črpalke pa združujejo lastnosti dveh toplotnih virov, zemlje in zraka. 

Sanitarne toplotne črpalke

Te delujejo s pomočjo enega toplotnega vira – zraka. Najenostavnejše in najugodnejše so toplotne črpalke v kompaktni izvedbi. Pri teh je agregat vgrajen na bojler. Toplotne črpalke z vodenim zrakom pa omogočajo razvlaževanje prostorov in koriščenje odpadne toplote (zajem ali pa oddajo zraka v sosednji prostor). Ločimo jih še na moč in potrebno količino tople vode. 

Konvektorji omogočajo hlajenje oz. ogrevanje s pomočjo hladne oz. tople vode. Pri hlajenju morajo biti vse povezovalne cevi toplotno izolirane in iz vsakega konvektorja mora biti speljan odvod kondenzata. 

Toplotne črpalke glede na toplotni vir

Toplotna črpalka je eden najbolj čistih ogrevalnih sistemov, saj za delovanja uporablja obnovljive vire energijo – vodo, zemljo in zrak. Toplotna črpalka pridobi večino vse potrebne energije za ogrevanje brezplačno iz okolice, preostali del energije pa iz električne energije. To energijo potrebuje zgolj za samo delovanje naprave, ne za ogrevanje. 

Pri viru toplote vodi ali zemlji je potrebno investirati v sistem za ekstrakcijo toplote, v vrtine za črpanje in vračanje vode v podtalnico, ali za zemeljski kolektor (horizontalni ali vertikalni). Toplotna črpalka, ki kot vir toplote uporablja zrak, ne potrebuje dodatnih zunanjih investicij. 

Možna je tudi kombinirana oz. hibridna uporaba dveh virov hkrati. Preklapljanje med viroma se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša. 

Za izbiro vira toplote velja osnovno načelo: toplotni viri z višjo temperaturo pomenijo višje grelno število in s tem manjše stroške ogrevanja. 

Prednosti toplotne črpalke

Glede na številne prednosti toplotnih črpalk bi te lahko postale prava izbira za ogrevanje v prihodnosti. 

Zakaj izbrati toplotno črpalko in kaj je dobro vedeti

Ugodno ogrevanje

Ogrevanje s toplotno črpalko je dolgoročno najbolj ugodni način ogrevanja. Sicer so prihranki odvisni od vrste toplotne črpalke, lastnosti stavbe in porabe, vendar znašajo lahko celo do 80 % v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi. Investicija se pri sanitarnih toplotnih črpalkah povrne v približno 3 letih. Pri ogrevalnih toplotnih črpalkah pa približno v 6 letih. 

Manjši stroški vzdrževanja

Pri toplotnih črpalkah je priporočljiv preventivni pregled oz. en letni servis. Medtem ko vsakoletni pregled in čiščenje dimnika ter strošek gradnje dimnika pri novogradnjah ni zanemarljiv strošek.

Okolju prijazen način ogrevanja

Toplotna črpalka za delovanje izkorišča obnovljive vire energije. Pri tem ne proizvaja škodljivih emisij, ki bi obremenjevale okolje. Učinkovitost in večji izkoristki vplivajo na manjšo porabo naravnih virov. Za delovanje porabijo majhno količino električne energije

Enostavna in čista uporaba

Upravljanje s toplotno črpalko je enostavno. Razen preklopa iz zimskega na poletni režim ali obratno, ni potrebno ničesar nastavljati. Deluje samodejno in uporabniku nudi popolno brezskrbnost. Prav tako uporabnik nima nobenega dodatnega dela, kot je to obvezno pri ogrevanju na trda goriva (drva, peleti). 

Ko razmišljate kateri ogrevalni sistem je najboljši za vaš objekt, je potrebno upoštevati več pomembnih dejavnikov, vključno z velikostjo objekta, lokacijo in lokalnim podnebjem.

Kontaktirajte nas, da vam pomagamo sprejeti pravo odločitev. 

 

 • Daikin
 • Daikin
 • Daikin
 • Daikin
 • LG
 • Daikin
 • Daikin
 • Daikin
 • Daikin
 • LG